Produkt & Sikkerhed 2017-12-06T20:52:07+00:00

Klientens sikkerhed har topprioritet

Alle produkter, der anvendes hos Touch Up (injicerbare produkter, peelinger, kosmetiske produkter, lasermaskine, etc.) overholder de medicinske standarder og er 100% sikre. For at sikre den høje standard af sikkerhed og leverancen af produktet er konstant, har Touch Up indgået et tæt samarbejde med hver enkelt leverandør.

Touch Up’s behandlere deltager jævnligt på nationale og internationale kurser og møder om nyeste kosmetisk og æstetiske behandling for at kunne tilbyde de mest effektive og innovative behandlinger af høj kvalitet. Dette uden kompromis af sikkerhed og samtidig tilstræber Touch Up en omsorgsfuld og professionel service. Behandlerne vil altid foreslå den mest effektive, passende og forsigtige behandling til den rigtige pris. Målet er at give klienten alle de nødvendige oplysninger, klienten har brug for, for at klienten kan træffe en velinformeret beslutning.

Det helt unikke ved Touch Up er, at det er en lægeklinik, der har de helt rigtige faglige kompetencer til at rådgive og vejlede med respekt for de etiske retningslinjer for læger. Derfor er man som klient garanteret for at blive behandlet under de rigtige forudsætninger efter S.K.E.D.O.F princippet, hvor Samvittighedsfuldhed – Kvalitet – Empati – Diskretion – Omhu – Forsvarlighed er fundamentet hos Touch Up.